Thumb phat tu va thien tap vuonhoaphatgiao
Làng Vạn Hạnh, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
19/11 đến 19/11
643876947
vienchuyentu.net@gmail.com
Khóa tu 1 ngày
Khóa Huân Tu lần thứ 47
Khóa Huân Tu được tổ chức hàng tháng tại Viện Chuyên Tu 2 (Lộc An, Long Thành, Đồng Nai) dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận. 

Khóa Huân Tu lần thứ 47

Thời gian diễn ra: Chủ Nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017;

Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người;

Khóa Huân Tu được tổ chức hàng tháng tại Viện Chuyên Tu 2 (Lộc An, Long Thành, Đồng Nai) dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận. 

Hình ảnh khóa tu

(Nguồn: http://vienchuyentu.com)