Thumb maxresdefault
Chùa Thiên Trúc, số 197/11 đường Phương Thành, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
15/06 đến 25/06
0983361262 (sư cô Tấn Lực) hoặc 0961462963 - 0947605311 (sư cô Phước Thiện)
khóa thiền 10 ngày
ĐĂNG KÝ THAM GIA
Khoá thiền 10 ngày tại Chùa Thiên Trúc
Thời gian thiền sinh đăng ký khoá tu tại chùa Thiên Trúc bắt đầu 20/05 đến 10/06/2018

Thời khóa hành thiền hàng ngày (15 - 25/6/2018)

3h30 - 4h00: Thức giấc (đi kinh hành)

4h00 - 5h00: Ngồi thiền, tụng kinh rải tâm từ

5h00 - 6h00: Quét dọn

6h30 - 7h00: Ăn sáng (điểm tâm)

7h00 - 8h00: Xin giới và ngồi thiền

8h00 - 9h00: Thiền hành

9h00 - 10h00: Ngồi thiền

10h00 - 11h00: Thiền hành

11h00 - 12h00: Ăn trưa (Thọ trai)

12h00 - 13h00: Nghỉ ngơi (Đi kinh hành)

13h00 - 14h00: Ngồi thiền

14h00 - 15h00: Giải lao, tắm, giặt, thiền hành

15h00 - 16h00: Nghe pháp

16h00 - 17h00: Thiền hành

17h00 - 18h00: Ngồi thiền

18h00 - 19h00: Trình pháp

19h00 - 20h00: Ngồi thiền, tụng kinh rải tâm từ

20h00 - 21h00: Kinh hành

21h00 - 22h00: Thiền tự do, thư giãn trong chánh niệm