Thumb 9 b%c3%ad m%e1%ba%adt v%e1%bb%81 thi%e1%bb%81n %c4%91%e1%bb%8bnh c%c3%b3 th%e1%bb%83 b%e1%ba%a1n ch%c6%b0a bi%e1%ba%bft
Phòng Thiền – 213, nhà B – số 3 phố Chùa Láng, Hà Nội.
04/12 đến 07/12
Chị Khánh 0913375358/ Chị Thủy 0947181107
congdongthienvietnam@gmail.com
Khóa thiền vào các buổi tối
ĐĂNG KÝ THAM GIA
Các khóa thiền liên quan
Lớp học thiền miễn phí tại Hà Nội – Khóa 7

Lớp học thiền miễn phí tại Hà Nội – Khóa 7

Chi hội Phát triển cộng đồng Thiền Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Chi hội) là một đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam, thành lập tại quyết định số 96/2017/QĐ-TWH ngày 20/07/2017, hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu phát triển cộng đồng Thiền Việt Nam theo đúng với mục đích, tôn chỉ của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam.

Địa Điểm: Phòng Thiền – 213, nhà B – số 3 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Thời gian: 04 buổi, Từ 19h đến 21h ngày 04 – 07/12/2017

Đây là khóa thiền miễn phí

Hình ảnh khóa thiền:

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

(Nguồn: https://www.facebook.com/congdongthienVietNam/)