Tịnh Xá Ngọc Thành

Mở đầu Đoạn này Giới thiệu Ngọc Thành Tịnh Xá thuộc hệ phái Ni giới Khất sĩ Việt Nam. Tịnh xá do Sư Bà Thích Nữ Đăng Liên khai sơn vào năm 1967 và hiện do Sư Bà Thích Nữ Kiến Liên làm trụ trì. Tịnh xá là cơ sở Hội từ thiện Phật Giáo quận Thủ Đức – Nơi đây có Đạo Tràng Bát quan trai và hàng tuần thường xuyên tổ chức thuyết giảng Phật Pháp. Hiện nay Sư Bà Kiến Liên đang tổ chức các khoá tu thiền Vipassana, mỗi khoá 10 ngày dưới sự giảng dạy của Thiền sư Goenka và các Thiền sư phụ tá.

Địa chỉ: 37/12 đường 41, khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Địa thoại: 84 906 509 483
Facebook: https://www.facebook.com/ngocthanh.tinhxa

Mọi thắc mắc trong quá trình thực hành cá nhân cần hỏi Thiền sư phụ tá, có thể gửi về địa chỉ email info@vn.dhamma.org. Ban tổ chức sẽ giúp chuyển đến Thiền sư phụ tá để giải đáp.

Ban tổ chức khóa thiền Vipassana tại Hà Nội, Việt Nam

 Ban tổ chức khóa thiền Vipassana tại Tp. HCM, Việt Nam

  • Trung tâm UNESCO – Bồi dưỡng Kỹ năng sống, Chi nhánh 2 (UCENLIST 2)
  • Điện thoại: 0942.255.050 (Văn phòng) – 0906.509.483 (ban ghi danh)
  • Website: http://www.vn.dhamma.org/ucenlist-vma-hcmc/
  • E-mail: info@vn.dhamma.org

 Nhóm hỗ trợ các khóa thiền tiếng Việt tại Mỹ, Canada, và các nước khác

  • BTC Vipassana Việt – [1] (214) 233-6641 (Đây là số điện thoại chung của BTC tại Mỹ – số này luôn có người trả lời cuộc gọi và tin nhắn thường trực)
  • Lam-Sơn – [1] (682) 334-3337 (Texas, Mỹ)
  • Linh Trương –  [1] (714) 222-1999 (California, Mỹ)
  • Dũng & Vân – [1] (514) 331-3619 (tại Canada)
  • Email: info@vn.dhamma.org
  • Web link: www.vn.dhamma.org/category/khoa-thien/the-gioi/