Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Địa chỉ: Xã Đồng Quế, Đồng Quế, Sông Lô, Vĩnh Phúc
Địa thoại: 0211 3638 785
Facebook: https://vi-vn.facebook.com/TruclamTueDuc/

Đang cập nhật.